0 Elite Performance records for Seinajoki (Seinajoki, Finland) - Track Length is 1000m